Inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Łużna realizuje następujące inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

 

Gmina Łużna realizuje inwestycję pn. „Remont drogi gminnej '' Łużna - Centrum'' 270770K odcinek I w km 0+009,00 - 0+406,00; odcinek II (sięgacz) 0+000,00 - 0+053,00 w miejscowości Łużna - Gmina Łużna”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych.

Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka drogi gminnej o długości 450,00 m w tym wykonanie robót ziemnych, podbudów, nawierzchni asfaltowych, poboczy żwirowych, odwodnienia oraz chodników.

Kwota dofinansowania: 588 770,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 841 101,12  zł


Gmina Łużna realizuje inwestycję pn. „Remont drogi gminnej ''Łużna - Pogwizdów za Szkołą'' w km 0+000,00 - 0+811,00 w miejscowości Łużna - Gmina Łużna”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych.

Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka drogi gminnej o długości 811,00 m w tym wykonanie robót ziemnych, podbudów, nawierzchni asfaltowych, poboczy żwirowych, odwodnienia oraz chodników.

Kwota dofinansowania: 472 502,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 675 004,05zł