Informacja na temat gazyfikacji w miejscowości Szalowa

Polska Spółka Gazownicza zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych gazyfikacją w Szalowej - zgodnie z zaznaczeniem na mapie

o kontakt z Panem Henrykiem Przybyłowiczem pod nr tel: 667770144 w celu przyłączenia kolejnych domostw w rejonie projektowanego gazociągu.