Można odbierać umowy przekazania komputerów

Urząd Gminy Łużna informuje, że w tut. Urzędzie - pok. 204 można odebrać umowy przekazania
 
sprzętu używanego w ramach zakończonego właśnie projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu”.
Zapraszamy wszystkich beneficjentów po odbiór umów.
 
W celu zachowania wymogów sanitarnych przed przyjściem do Urzędu prosimy o kontakt tel. pod nr 18 3543039 wew. 204 celem potwierdzenia wizyty.