Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Szalowa o terminach odbioru kodów oraz worków

KODY, WORKI I HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA I PÓŁROCZE 2021 WYDAWANE BĘDĄ W TERMINACH

Bieśnik – Świetlica OSP
Piątek – 18.12.2020 – 1315 – 1545

 

Szalowa - Biuro Sołtysa - W O K
Czwartek – 17.12.2020 – 1315 – 1545
Sobota – 19.12.2020 – 900 – 1230
Uprzejmie prosi się wszystkich mieszkańców o odbiór.