Dofinansowanie do wymiany kotłów - uzupełnienie naboru

Urząd Gminy w Łużnej informuje o dodatkowym naborze w związku z przedłużeniem zakończenia projektów 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Warunki otrzymania dofinansowania:

- budynek zgłoszony do projektu musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej (musi być dostatecznie ocieplony). Oceny tej dokona wyznaczony przez urząd Audytor Energetyczny,

- należy trwale zutylizować stare, nieekologiczne źródła ciepła. W przypadku gdy ocena energetyczna wykaże, że budynek nie spełnia norm efektywności energetycznej, konieczne będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych (dociepleniowych) na koszt własny mieszkańca. Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu obliczana jest w nw. sposób:

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane w stosunku do mocy wynikającej z oceny energetycznej na poziomie:

a) 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,

b) 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
c) 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
d) 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,
przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:  - nie więcej niż
8 000,00 zł/ kocioł.

2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej - maksymalnie do 1 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego.

UWAGA: Termin wykonania modernizacji kotłowni maksymalnie do końca czerwca 2021 r. (w przypadku konieczności wykonania termomodernizacji budynku, prace również muszą być zakończone przed upływem tego terminu).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń do dnia 18.12.2020 r.

Kontakt:

tel. 18 354 39 22 wew. 307