Projekt dot. wsparcia antycovidowego dla przedsiębiorstw- CTS sp. z o. o.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami dotyczącymi wsparcia dla przedsiębiorstw na szkolenie/doradztwo/coaching pracowników,

realizowanych przez:

 1. MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k
 2. CTS Sp. z o.o.
 3. KDKiNFO Sp. z o.o.– projekty tzw. antycovidowe,  w ramach środków pozyskanych z PARP                                                  

  DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA – dostępna pod linkami:
  • Sektor handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji – [LINK]
  • Sektor IT – [LINK]
  • Sektor komunikacji marketingowej – [LINK]
  • Sektor żywności wysokiej jakości – [LINK]