XXXIII Sesja Rady Gminy Łużna - 21 grudnia 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXXIII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 21 grudnia 2020 roku o godz.15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2020 rok Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/158/19 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wykazu wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2021 ro w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna na 2021 rok.
 11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.