XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 31 grudnia 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 31 grudnia 2020 roku o godz.8:30 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

   1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
  3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.