Zaproszenie do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie na odnawialne źródła energii

Urząd Gminy w Łużnej informuje, że w dalszym ciągu są wolne miejsca na instalacje OZE: - kolektory słoneczne, - pompy ciepła, - kotły na biomasę

 

W ramach planowanych wydatków proponuje się kompleksowe projektowanie, montaż, serwis i gwarancję pięcioletnią urządzeń o bardzo wysokiej jakości.

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy wydrukować, wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Łużna lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@luzna.pl. Druki deklaracji dostępne są również w Urzędzie Gminy Łużna.

 

Krótka charakterystyka instalacji

Kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Planując ilość zestawów solarnych bierze się pod uwagę liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz średnie zużycie wody.

 

Zadaniem obiegu solarnego jest doprowadzenie ciepła z kolektorów do zasobnika, w którym będzie ono magazynowane. Obieg solarny składa się z kolektorów, przewodów rurowych, solarnego zestawu pompowego, urządzeń zapewniających bezpieczeństwo działania instalacji i zasobnikowego wymiennika ciepła.

 

Zasada działania:

  1. Słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło. Skuteczność pochłaniania zależy od rodzaju absorbera.
  2. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy (może to być woda lub płyn niezamarzający), który przepływa przez kolektor.
  3. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika. Tam oddaje ciepło ogrzewanej wodzie użytkowej, znajdującej się w zasobniku, i ochłodzony wpływa z powrotem do kolektora.

 

Zobacz kartę produktu urządzenia.

 

Piece / kotły na biomasę.

Jak działa piec/kocioł na biomasę?

Kocioł na biomasę montuje się wraz ze zbiornikiem paliwa i specjalnym podajnikiem. Paliwo automatycznie pobierane jest z zasobnika i przekazywane na ruszty nad palnikiem. Dodatkowo specjalne otwory w rusztach umożliwiają dostarczanie świeżego powietrza, które pobierane jest z zewnętrznego nawiewu i dokładnie dozowane przez wentylator. Zaletą stosowania wentylatorów jest również poprawa cyrkulacji powietrza w piecu, a tym samym lepszy przepływ spalin do komina. Wentylator przyczynia się również do większej efektywności spalania biomasy w komorze pieca.

Ciepło wytworzone w czasie ogrzewania biomasy wykorzystywane jest do ogrzewania wody znajdującej się w wymienniku ciepła. Następnie ciepła woda kierowana jest do instalacji grzewczej zamontowanej w całym domu.

Pełna automatyka pracy

Kotły na biomasę charakteryzują się bardzo łatwą obsługą, w dużym stopniu zautomatyzowaną. Już samo zamontowanie mechanicznego podajnika biomasy jest dużym ułatwieniem, gdyż nie trzeba samodzielnie ładować komory pieca odpowiednią ilością paliwa. Piec sam, na podstawie wielu parametrów, określi ile biomasy w danej chwili potrzebuje, aby zapewnić wymaganą temperaturę wody w wymienniku ciepła.

http://www.luzna.pl/files/files/karta%20techniczna%20Opop-sig.pdf.pdf

http://www.luzna.pl/files/files/Prezentacja.pdf

 

Pompy ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła służąca tylko i wyłącznie do ogrzewania ciepłej wody użytkowej bardzo szybko stała się coraz popularniejszym rozwiązaniem w polskich domach. Nazywana jest też często termodynamicznym podgrzewaczem wody albo podgrzewaczem c.w.u. z pompą ciepła. Tego typu urządzenie wykorzystuje powietrze jak dolne źródło ciepła. Pozwala zapewnić oszczędności oraz odpowiedni komfort c.w.u. dla całej rodziny.

Zasada działania pompy ciepła c.w.u.

Urządzenia te wykorzystują powietrze jako źródło ciepła w tzw. cyklu termodynamicznym znanym z klimatyzatorów czy z lodówek. Czynnik chłodniczy, zmieniając swój stan skupienia oraz ciśnienie, pobiera ciepło z powietrza, zwiększa swoją temperaturę poprzez sprężanie, a rozprężając się, ogrzewa wodę zgromadzoną w zasobniku. Energia elektryczna jest tu jedynie potrzebna do zasilania wentylatora przetłaczającego powietrze, a także do pracy sprężarki.

 

Pompa ciepła do c.w.u. to nic innego jak zasobnik ciepłej wody użytkowej ogrzewany przez zintegrowaną pompę ciepła. Zasobniki w większości pomp dostępnych na rynku są emaliowane oraz posiadają wbudowaną anodę magnezową dla ochrony przed korozją. Najczęściej też wyposażone są w grzałkę elektryczną, służącą do wspomagania ogrzewania wody do wyższych temperatur lub w przypadku dużego rozbioru wody.

Podgrzewacze wyposażone dodatkowo w spiralną wężownicę można w pełni zintegrować z istniejącym system c.o., np. kotłem gazowym, kominkiem z płaszczem wodnym albo z kolektorami słonecznymi. Pozwala to na wspomaganie pracy pompy w okresach grzewczych i jej efektywniejszą i bardziej ekonomiczną pracę.

 

Pompa  ciepła do c.w.u. a ekonomia

Koszt ogrzewania wody użytkowej stanowi ok. 20% całkowitego kosztu ogrzewania
w gospodarstwach domowych. Zastosowanie w tym zakresie ekonomicznego urządzenia pozwoli na realne oszczędności. Współczynniki sprawności pomp ciepła do c.w.u. wynoszą ok. 3,5 dla parametrów A15W45 (temperatura powietrza 15°C, temperatura wody grzewczej 45°C), co oznacza, że przez większą część roku przygotowanie wody pompą ciepła będzie ponad trzykrotnie tańsze od ogrzewacza elektrycznego!

Poniżej zostały zaprezentowane szacunkowe koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zasobnika o pojemności 300 litrów dla różnych urządzeń grzewczych.

Aby jeszcze lepiej wykorzystać możliwości urządzenia, można korzystać z powietrza wewnętrznego, dzięki czemu przez cały rok może pracować z najwyższą sprawnością. Należy jednak pamiętać, że pompa ciepła, pracując wychładza pomieszczenie, z którego pobieranie jest powietrze. Zastosowanie kanałów powietrznych pozwoli nam wykorzystać pompę do celowego obniżenia temperatury w jakimś pomieszczeniu, np. w spiżarni.

Pod względem kosztów związanych z zakupem i montażem pompa ciepła do c.w.u. jest relatywnie tanim rozwiązaniem, porównując z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi i wymaganym do nich osprzętem, instalacjami solarnymi czy kotłami z podajnikami na paliwo stałe.

Bezobsługowa pompa ciepła do c.w.u.

Pompa ciepła do c.w.u. jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym. Większość producentów oferuje możliwość ręcznego ustawienia wszelkich parametrów pracy urządzenia na zaawansowanych sterownikach z wyświetlaczami LCD. W niektórych produktach sterownik jest przenośny i możemy trzymać go, np. w salonie. Zaglądanie do kotłowni poza zimowym okresem grzewczym staje się wtedy zupełnie zbędne. Docenią to Ci, którzy do tej pory musieli schodzić do kotłowni i zasypywać piec, żeby rodzina mogła się wykąpać. To, że pompa ciepła jest urządzeniem prostym i wygodnym w użytkowaniu, jest sprawą oczywistą.

Zobacz - Karta danych technicznych pomp ciepła.