Prawidłowe przekazywanie bioodpadów

W związku z pojawiającym się problem podczas odbioru bioodpadów informujemy jak w prawidłowy sposób przygotować do odbioru przedmiotowe odpady.

 

Do worka lub pojemnika z bioodpadami należy wrzucać:

 • liście, kwiaty, trawę,
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • trociny, korę drzew,
 • owoce, warzywa,
 • resztki żywności,
 • obierki,
 • skorupki jajek,
 • fusy po kawie i herbacie.

Do worka lub pojemnika z bioodpadami nie wolno wrzucać:

 • popiołu,
 • odpadów mięsnych,
 • kości, ości,
 • odchodów zwierzęcych,
 • ziemi, kamieni,
 • olejów jadalnych.

Bioodpady powinny być oddawane w jednym worku, niedopuszczalne jest ich  gromadzenie w kilku mniejszych workach lub reklamówkach a następnie wrzucenie do worka ogólnego.

W razie wystąpienia takich przypadków bioodpady nie zostaną odebrane.

Zakwalifikowane zostaną one jako odpady zmieszane a przedsiębiorca zobowiązany będzie do spisania protokołu niedopełnienia obowiązku segregacji i powiadomienia o tym fakcie tut. urzędu. Urząd natomiast zobowiązany będzie do naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dostosowanie się do prawidłowego przekazywania bioodpadów przedsiębiorcy.