Zostań rachmistrzem spisowym - przedłużenie terminu na składanie ofert

Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa jako Gminny Komisarz Spisowy w Łużnej informuje, iż Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym - termin na składanie ofert w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Termin składania ofert przedłużony do 16 lutego 2021 roku.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

​Załączniki:

1. Ogłoszenie pierwotne
2. Ogłoszenie - zmiana terminu 
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Klauzula informacyjna