Terminy wydawania informacji o płatościach w Mszance oraz Woli Łużańskiej

Sołtysi informują o terminach wydawania informacji oraz nakazów płatniczych.

 

Sołtys Sołectwa Mszanka informuje że:

nakazy  określające wysokość podatku oraz informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym   oraz Spółki Wodnej na rok 2021  do odbioru w biurze sołtysa w dniach

19 luty piątek   od 9.00 do 13.00

20 luty sobota od 9.00 do  13.00


Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje, iż nakazy określające wysokość podatku, informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Spółki Wodnej na rok 2021 będą do odbioru w biurze sołtysa w dniach:

19, 20, 22 lutego tj. piątek, sobota, poniedziałek

w godzinach od 8:00 do 12:30.