Oświadczenie o zbieraniu środków na księgozbiór biblioteczny

W ostatnich dniach dochodzą do Urzędu Gminy sygnały, że do Państwa Przedsiębiorców z terenu naszej gminy dzwonią osoby, które zbierają środki finansowe dla Gminnego Ośrodka Kultury lub Biblioteki na zakupy książek w celu powiększenie księgozbioru.

 

Oświadczamy, że z żadną firmą, osobą fizyczną, ani organizacją nie uzgadnialiśmy tego typu działalności. Zalecamy powstrzymanie się od przekazywania jakichkolwiek pieniędzy takim osobom lub organizacjom.

Informujemy jednocześnie, ze zarówno Gmina jak i GOK pozyskują środki finansowe z różnych źródeł w celu powiększenia
i wzbogacenia księgozbioru.

Wobec coraz częstszych prób wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców i przedsiębiorców przy użyciu różnych technik zalecamy Państwu daleko idącą ostrożność i weryfikację wszelkich informacji.

Wójt Gminy Łużna

Mariusz Tarsa