Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

 

Nabór do Konkursu trwa od 2 do 23 marca 2021 roku. Aby zgłosić się do uczestnictwa, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła, a następnie przesłać wszystko pocztą elektroniczną na adres konkurs.KGW@prezydent.pl wraz z potwierdzeniem wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

• regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem: formularz zgłoszeniowy: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

• pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl;