Wycinka i prace pielęgnacyjne drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków

Wycinka drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków niesie ze sobą wiele zagrożeń. Po pierwsze usuwane są naturalne miejsca gniazdowe ptaków. Po drugie, jeśli wycinka lub prace pielęgnacyjne prowadzone są w czasie, gdy ptaki gniazdują, może dochodzić do niszczenia gniazd a nawet zabijania piskląt, co w rozumieniu przepisów jest przestępstwem.

 

Przygotowując i przeprowadzając wycinkę drzew lub krzewów, wykonując zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne w obrębie koron drzew na terenach zieleni, bezwzględnie należy wziąć pod uwagę potrzeby ochrony ptaków.

Dlatego Wójt Gminy w Łużnej zwraca się z prośbą o zminimalizowanie wykonywania prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków, tj. między 1 marca, a 15 października.

Jednocześnie należy pamiętać, że usuwanie znacznej ilości drzew i krzewów w okresie wiosenno-letnim najprawdopodobniej będzie się wiązać z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków ptaków: zakazu niszczenia schronień oraz zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Wynika to z powszechnej obecności ptaków w koronach drzew i w krzewach. Należy mieć także na uwadze, że w przypadku drzewa w pełnym ulistnieniu, stwierdzenie na nim gniazd ptasich może być utrudnione. Z powyższych względów zaleca się przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów w okresie jesienno-zimowym.