Informujemy o obowiązku zgłaszania posiadania ptaków przydomowych lub utrzymywanych w gospodarstwach

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach miejsc utrzymywania drobiu i/lub innych ptaków na terenie gminy Łużna (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych), wynikającym z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

 

Dotyczy to również gospodarstw hodujących drób/ptaki na potrzeby własne.
 

Zgłoszenia można dokonać poprzez dostarczenie wypełnionego formularza do:

- Urzędu Gminy Łużna pok. 7

- na adres e-mail: gmina@luzna.pl

- sołtysów poszczególnych miejscowości

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.


Załączniki:

1. Pismo Powiatowego Inspektora Weterynarii w Gorlicach.

2. Wniosek - zgłoszenie drobiu.