„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

Dzięki dofinansowaniu w kwocie prawie 75 tys. zł w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” Grant 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Gmina Łużna zakupiła 25 laptopów wraz oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania. Komputery trafią do szkół z terenu Gminy Łużna.

 

Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu Gminy.

Gmina Łużna realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych – Grant nr 1 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkamiCOVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 74 980,80 zł