Informacja dla rolników

W związku z planowanym pozyskaniem przez Gminę Łużna środków na dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag zwracamy się z prośbą o dostarczenie do Urzędu Gminy Łużna wypełnionych informacji dotyczących w/w odpadów, które będą znajdować się w Państwa gospodarstwach do końca 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, że odbiór tych odpadów odbędzie się po uzyskaniu przez Gminę Łużna dofinansowania.

Druk informacji do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Łużna (pok. 7).

Informację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łużna do 31 sierpnia 2021 r.


Załącznik – druk informacji