Przyjdź na Dożynki i spisz się

Podczas tegorocznych Gminnych Dożynek w Łużnej Gminne Biuro Spisowe organizuje punkt spisowy dla wszystkich chętnych. Punkt zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Kultury w biurze Sołtysa. Będzie obsługiwał wszystkich chętnych w dniu Dożynek w godzinach 16-18. W celu sprawniejszej obsługi prosimy o przygotowanie nr pesel każdej spisywanej osoby.

W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy i dotyczy stanu na dzień 31 marca 2021 r. Spisem objęci są mieszkańcy Polski (zarówno Polacy jak i cudzoziemcy) jak również stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Osoby wykonujące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej określonej w art. 10 o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955) i wykonują te prace po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia (art. 29 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.).

NSP2021 Łużna