Informacja o budowie drogi

Gmina Łużna realizuje następujące inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

 

 „Remont drogi gminnej 270770K w km od 0+010 do km 0+269 (sięgacz) w miejscowości Łużna – Gmina Łużna."

Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka drogi gminnej o długości 259,00 m w tym wykonanie robót ziemnych, podbudów, nawierzchni asfaltowych, poboczy żwirowych, odwodnienia oraz chodników.

Kwota dofinansowania: 647 542,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 809 427,95  zł