XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 6 września 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 6 września 2021 roku o godz.15:30 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

   1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
  4. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad.