Terminy odbioru podatów w Mszance i Woli Łużańkiej

Sołtysi Mszanki oraz Woli Łużańskiej informują o terminach odbioru podatku:

 

 Informacja Sołtysa Sołectwa Mszanka:

Podatek gruntowy ,opłata za odpady komunalne III rata,  oraz spółka wodna odbierane będą w biurze sołtysa  w dniach:

 14-wrzesień-2021  (wtorek)

 15-wrzesień-2021  (środa)

w godzinach od 8.00  do 16.00   z przerwą od 12.00 do 14.00


Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje, że opłaty za podatek rolny, odpady komunalne rata III będzie można dokonać w biurze Sołtysa w dniach

14,15 września tj. wtorek, środa w godzinach od 7:30 - 12:00.

Mieszkańcy obsługiwani będą pojedynczo zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi.