Jeszcze tylko do 30 września możesz się spisać

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisać należy się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza internetowego lub telefonicznie. Udział w spisie jest obowiązkowy, natomiast konsekwencją odmowy może być nałożenie kary grzywny.

 

Co 10 lat Główny Urząd Statystyczny liczy mieszkańców Polski oraz Polaków zamieszkujących za granicą, pyta o naszą sytuację życiową i mieszkaniową oraz o inne ważne kwestie.

W kwietniu rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do 30 września br. każda osoba stale mieszkająca w Polsce, jak również stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą, mają obowiązek spisać się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej spis.gov.pl, do którego możemy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub używając numeru PESEL. Osoby nie korzystające z komputera lub Internetu, mogą skorzystać ze stanowisk przygotowanych w urzędach gmin i miast. Spisać można się także telefonicznie dzwoniąc pod numer: 22 279 99 99. W wypełnianiu obowiązku spisowego wspomagają nas również rachmistrzowie spisowi, którzy równolegle przeprowadzają wywiady spisowe. Z uwagi na obecnie panującą sytuację związaną z pandemią odbywają się one głównie telefonicznie.

Wyniki spisu umożliwią analizę oraz ocenę przemian demograficznych i społecznych. Opierając się na zebranych informacjach, rządzący podejmować będą kluczowe decyzje gospodarcze oraz społeczne. Odnośnie wielu kwestii, takich jak narodowość czy wyznanie religijne, spisy powszechny jest dla państwa jedynym źródłem informacji.

Wzięcie udziału w spisie jest obowiązkowe, skutkiem odmowy może być natomiast nałożenie kary grzywny.