XLIV Sesja Rady Gminy Łużna - 27 września 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLIV Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 27 września 2021 roku o godz.13:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały Intencyjnej w sprawie  wyrażenia woli ustalenia dopłat do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej.
 9. Pojęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykaszania rowów przydrożnych.
 11. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łużna za I półrocze 2021 roku.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad.