Gmina Łużna z dofinansowaniem na usunięcie azbestu

Gmina Łużna uzyskała dofinansowanie w wysokości 43 978,68 zł (w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 19 426,18 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 552,50 zł)

 

w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łużna”. Koszt całkowity projektu to 52 059,14 zł.  W ramach realizacji zadania w 2021 r. z terenu Gminy Łużna zostanie usunięte ponad 70 ton azbestu.