„Konserwacja kamiennych elementów ogrodzenia cmentarza wojennego nr 120 Łużna -Podbrzezie-etap I”

Gmina Łużna realizuje projekt pn „Konserwacja kamiennych elementów ogrodzenia cmentarza wojennego nr 120 Łużna -Podbrzezie-etap I” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury

 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Dzięki staraniom Wójta Pana Mariusza Tarsy Gmina Łużna pozyskała na ten cel środki finansowe w kwocie  70 966,00 zł.  Całkowite koszty inwestycji zostaną pokryte dzięki wsparciu finansowemu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 Celem programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”  jest wspieranie opieki nad grobami                            i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem,  a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Przypomnijmy, iż  Cmentarz wojenny nr 120 – Łużna - Podbrzezie to żołnierskie miejsce pochówku        z czasów I wojny światowej zlokalizowane w Łużnej, w przysiółku Podbrzezie. Cmentarz znajduje się w północnej części wsi, na skraju lasu w pobliżu drogi Łużna - Staszkówka. Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta o powierzchni 1689 m2, zaprojektował kierownik artystyczny okręgu IV Jan Szczepkowski. Od przodu ogrodzony jest drewnianym płotem sztachetowym z kamienną, zwieńczoną krzyżem bramą pośrodku. Wejście zamknięte jest dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami.                       

 Z pozostałych stron cmentarz otoczony jest (patrząc od wejścia):

- z lewej płotem drewnianym

- z prawej oraz tylnej części kamiennym murem.

Na cmentarzu znajduje się 27 mogił zbiorowych i 115 pojedynczych ułożonych rzędowo, prostopadle do głównej osi. Pochowanych jest 416 (lub 417) żołnierzy z 9, 10, 11, 16, 18 i 20 Pułku Piechoty Honwedów armii austro-węgierskiej. Byli to Węgrzy polegli głównie w kwietniu i maju 1915 r. w czasie Bitwy pod Gorlicami.

Pośrodku cmentarza znajduje się obłożony piaskowcem pomnik w kształcie sarkofagu zwieńczony kamiennym krzyżem.

W ramach wspomnianego zadania zostanie przeprowadzona m.in. konserwacja kamienia słupów ogrodzenia oraz bramy z piaskowca, a także  odtworzenie niektórych z elementów ogrodzenia.