Umowy na wodociąg podpisane

W dniu 5 października 2021 roku zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa stacji pomp wraz ze zbiornikiem wody pitnej i komorą agregatu prądotwórczego” w ramach operacji: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) etap I”.

 

Zgodnie z podpisanymi umowami wartość robót budowlanych opiewa na kwotę

1 477 418,03 zł, a nadzoru inwestorskiego na kwotę 28 809,65 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni P. Andrzej Walczyk (z ramienia firmy iPRA Biuro Usług Projektowych - Izabela Praskowicz).

Termin realizacji inwestycji planowany jest na dzień 31.08.2022 roku.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.


GALERIA: