XLV Sesja Rady Gminy Łużna - 22 październik 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLV Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 27 września 2021 roku o godz.9:300 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/418/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łużna”
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.  
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad.