Odbiór prac na Cmentarzu Wojennym Nr 120 Łużna - Podbrzezie

W dniu 20 października 2021r. na cmentarzu wojennym nr 120 Łużna- Podbrzezie odbył się częściowy odbiór prac realizowanych w ramach zadania pn. „ Konserwacja kamiennych elementów ogrodzenia Cmentarza Wojennego nr 120 Łużna-Podbrzezie-etap I”

 

dofinansowanego w ramach Programu Groby i Cmentarze wojenne w kraju, ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.i.n  dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pani  Joanna FLORKIEWICZ – KAMIENIARCZYK oraz pan Kowalski Robert KIEROWNIK DELEGATURY Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu.

Po zakończonym odbiorze nastąpiło oficjalne podpisanie protokołów. Mamy nadzieję, że dzięki kolejnym pozyskanym dofinansowaniom , będzie możliwa dalsza renowacja cmentarzy wojennych na terenie naszej Gminy.

Foto: G.Wałęga


GALERIA: