Rządowy Fundusz „Polski Ład” w Gminie Łużna

Miło nam poinformować że Gmina Łużna otrzyma 8 740 000 złotych na kluczowe dla nas inwestycje. Premier Mateusz Morawiecki przekazał wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Działania te poprawią w dużym stopniu warunki życia mieszkańców Gminy Łużna.

Są to budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Mszanka – 6 175 000 zł – umożliwi nam to doprowadzenie wody do domostw znacznej części Gminy Łużna, oraz modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Łużna – 2 565 000 zł.


 

 


Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. 

Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz parlamentarzystom z terenu sądeckiego na czele z Panią Poseł Barbarą Bartuś za pomoc i przychylność oraz wsparcie w tak ważnej dla nas sprawie.