„Agroenergia” - spotkanie online w WFOŚiGW

W imieniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Józefa Gawrona serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym Programu Priorytetowego „Agroenergia”, którego prelegentami będą pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych oraz Zespołu Dotacji WFOŚiGW w Krakowie. Spotkanie w formie on-line odbędzie się dnia 4 listopada 2021 r. o godzinie 11:00.

 

Celem spotkania jest przedstawienie regulaminu bieżącej edycji naboru, wymagania stawiane potencjalnym beneficjentom programu, formy wsparcia finansowanego przewidziane w programie oraz rodzaje przedsięwzięć objęte dofinansowaniem wraz z zasadami kwalifikowalności kosztów.

Webinarium będzie miało charakter otwarty.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację za pomocą formularza dostępnego na stronie www.klimat.ekomalopolska.pl (informacje dot. spotkania: Program Priorytetowy „Agroenergia”) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: Klimat@umwm.malopolska.pl (tytuł wiadomości: AGROENERGIA).

Istnieje możliwość wcześniejszego zadawania pytań dla prelegentów spotkania poprzez formularz (AGROENERGIA - pytania dla prelegentów - 04.11.2021.docx - Dokumenty Google). Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone podczas spotkania.