Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna"

Wójt Gminy Łużna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku "

 

Ogólne zasady dotyczące konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 23 listopada 2021 r.
  • zakończenie konsultacji: 14 grudnia 2021 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634 lub ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres                  e-mail: gmina@luzna.pl.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku ", Zarządzenie Wójta Gminy Łużna Nr 109/2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie konsultacji społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku " oraz projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku" znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łużna www.bip.malopolska.pl/ugluzna