Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu Rozwoju Powiatu Gorlickiego na lata 2021 – 2027”.

 

  1. Celem konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Powiatu Gorlickiego na lata 2021 – 2027” jest poinformowania mieszkańców o kierunkach rozwoju Powiatu Gorlickiego, poznanie opinii i uwag oraz ewentualne zastosowanie zgłoszonych propozycji i rozwiązań.
  2. Konsultacje społeczne rozpoczną się 16.12.2021 r. a zakończą 29.12.2021 r.
  3. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej, poprzez przesłanie „Formularza konsultacyjnego”. Wzór  „Formularza konsultacyjnego” oraz projekt „Programu Rozwoju Powiatu Gorlickiego na lata 2021 – 2027” znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gorlickiego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spgorlice,m,56725,ogloszenia-rozne.html
  4. Konsultacje społeczne obejmują teren całego Powiatu Gorlickiego.
  5. Za przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych odpowiada Wydział Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach, tel. 18 354 87 90, 18 354 87 82, e-mail: dm@powiatgorlicki.pl a.wojciechowski@powiatgorlicki.pl