Konsultacje społeczne aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łużna oraz aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łużna na lata 2021-2036

Wójt Gminy Łużna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łużna oraz aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łużna na lata 2021-2036.

 

Ogólne zasady dotyczące konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 16 grudnia 2021 r.
  • zakończenie konsultacji: 06 stycznia 2022 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634 lub ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres                  e-mail: gmina@luzna.pl.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łużna oraz aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łużna na lata 2021-2036, Zarządzenie Wójta Gminy Łużna Nr 119/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie konsultacji społecznych aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łużna oraz aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łużna na lata 2021-2036 oraz aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łużna i aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łużna na lata 2021-2036 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łużna:  www.bip.malopolska.pl/ugluzna