Nowy plac rekreacyjno-sportowy w Woli Łużańskiej

Jeszcze pod warstwą zimowego puchu, ale już zachęca do spędzania tam wolnego czasu, zabawy i rekreacji, Mowa o nowym placu rekreacyjno-sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Łużańskiej. W ramach zadania zrealizowanego dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego powstał nowoczesny obiekt podzielony na trzy części.

 

Pierwsza znajdująca się po prawej stronie istniejącego chodnika przeznaczona jest dla najmłodszych dzieci z urządzeniami oraz obiektami rekreacyjno-sportowymi związanymi z tematyką kosmosu. Druga po przeciwnej stronie składa się głównie z jednego dużego zestawu rekreacyjno-zabawowego. Trzecia część placu to urządzenia typu street wokout oraz urządzenia fitness dla dzieci starszych oraz dla dorosłych takich jak: wahadło-narciarz, prasa nożna i wioślarz. Wzdłuż chodnika pojawiły się ławeczki parkowe, a obok nich w celu utrzymania czystości zamontowane zostały kosze na śmieci. Już na wiosnę w całość placu wkomponowane zostaną nasadzenia nadające estetycznego wyglądu oraz chroniące użytkowników przed nadmiernym słońcem. Plac rekreacyjno-sportowy dostępny będzie bezpłatnie przez cały rok dla wszystkich pragnących z niego skorzystać. Biorąc pod uwagę, iż plac zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi głównej całość inwestycji jest ogrodzona płotkiem, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla użytkowników.                 Celem realizacji projektu było stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności, które będzie sprzyjało rozwijaniu sportowych zainteresowań i spędzaniu aktywnie czasu wolnego w gronie najbliższych oraz sąsiadów. Dzięki zagospodarowaniu terenu i stworzeniu placu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Wola Łużańska powstał odnowiony ogólnodostępny obiekt,  który przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w małych miejscowościach w zakresie wypoczynku i sportu.

Przypomnijmy, iż Uchwałą nr XL/560/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Łużna pomocy finansowej w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS” na realizację w 2021 roku zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Łużańskiej.

Gmina Łużna otrzymała dotację w wysokości 51 700,00 zł a całkowity koszt realizacji zadania to  ponad 129 000 złotych. 


GALERIA: