Zmiany zasad odbioru odpadów w PSZOK

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady odbioru odpadów w PSZOK. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Gminy Łużna w zakładce Czysta Gmina

 

- link-http://www.luzna.pl/pl/445/0/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html
oraz na stronie BIP Gminy Łużna
- link-https://bip.malopolska.pl/ugluzna,m,336845,gospodarka-odpadami-komunalnymi.html