Oświadczenia na wodę, kanalizację oraz oczyszczalnie.

Wójt Gminy Łużna informuje, że w celu rozwiązania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łużna prowadzone jest rozeznanie o ilości osób - gospodarstw zainteresowanych przyłączeniem do ewentualnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Na dotychczasowe zapytanie do Urzędu Gminy w latach 2013-2014 wpłynęło 854 oświadczenia mieszkańców Gminy o przyłączeniu się do planowanej sieci wodociągowej oraz 160 oświadczeń o przyłączeniu do sieci kanalizacyjnej, co w rozbiciu na poszczególne wsie przedstawia się następująco;

Wieś

Wodociąg

Kanalizacja

Łużna

412

102

Szalowa

134

11

Bieśnik

10

0

Wola Łużańska

167

20

Mszanka

82

25

Biesna

49

2

 

Pomimo zapisów z lat wcześniejszych niż 2013 rok, celem weryfikacji zainteresowania ewentualnym przyłączeniem się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prosimy, za wyjątkiem osoby które złożyły takie oświadczenia w latach 2013-2015, o ponowne wypełnienie odpowiedniego oświadczenia o przyłączenie swojego gospodarstwa do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej i złożenie u sołtysa sołectwa lub w Urzędzie Gminy.