Demografia

 

Demografia Gminy Łużna

Gmina Łużna pod względem administracyjnym należy do powiatu gorlickiego województwa małopolskiego. Gmina obejmuje obszar 56,24 km2, zajmując pod tym względem szóste miejsce spośród 10 gmin powiatu gorlickiego. Gmina ma charakter rolniczy - 71,1 % jej powierzchni zajmują użytki rolne, lasy zaś stanowią 20,1 % obszaru, który to fakt podnosi walory turystyczne tego obszaru. Pozostały odsetek obszaru gminy to grunt pod drogami, kolejami, budynkami mieszkalnymi oraz grunt zajmowany przez wody powierzchniowe i płynące.

 

Ilość stałych mieszkańców gminy wynosi 8 627 osób (stan na 31. 12. 2018), co daje jej pod względem liczby ludności piąte miejsce w powiecie. Gęstość zaludnienia gminy kształtuje się na poziomie 153 osób na km2

 

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Biesna, Łużna, Mszanka, Szalowa, Bieśnik i Wola Łużańska. Ilość mieszkańców poszczególnych miejscowości ilustruje tabela (stan na dzień 31.12.2018 rok)

 

Sołectwo

                 mieszkańcy

Biesna

790

Łużna

 3 330

Mszanka

929

Szalowa

2 156

Bieśnik

397

Wola Łużańska

1 025

RAZEM

8 627

 

Jak widać dominującą pod względem demograficznym pozycję zajmują sołectwa Łużna i Szalowa, których mieszkańcy stanowią łącznie ok. 64% wszystkich mieszkańców gminy.

Statystyka mieszkańców Gminy Łużna wg wieku i płci.

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0 -2

163

155

318

3

47

56

103

4 - 5

99

89

188

6

48

54

102

7

55

69

114

8 - 12

313

261

574

13 - 15

159

134

293

16 - 17

101

84

185

18

58

45

103

19 - 65

2896

---

2896

19 - 60

---

2439

2439

> 65

430

---

430

> 60

---

882

882

Ogółem

4369

4258

8627

 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 154 osób.

 


Ilość ludności w latach: 

 

1996 - 8 159 osób

1997 - 8 202 osoby

1998 - 8 258 osób

1999 - 8 227 osób

2000 - 8 236 osoby

2001 - 8 248 osób

2002 - 8 250 osób

2003 - 8 283 osoby

2004 - 8 348 osób

2005 - 8 363 osoby

2006 - 8 376 osób

2007 - 8 367 osób

2008 – 8 434 osoby

2009 - 8 478 osób

2010 - 8 495 osób

2011 - 8 514 osób

2012 - 8 535 osób

2013 - 8 512 osób

2014 - 8529 osób

2015 - 8541 osób

2016 - 8582 osób

2017 - 8590 osób

2018 - 8627 osób