Organizacja Urzędu

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY ŁUŻNA:

Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Król

- pokój Nr 2; tel. 18 354-30-39 wew. 302

krolm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu oraz kultury i sportu;

Halina Stępień

-pokój Nr 111; tel. 18 354-30-39 wew. 111

stepienh@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi Rada Gminy oraz archiwum;

Teresa Burkot

- pokój Nr 103; tel. 18 354-30- 39 wew. 103

burkott@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami;

Ewelina Sobolewska

- pokój Nr 115; tel. 18 354-31-65 wew. 114

sobolewskae@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy Unii Europejskiej;

Marian Boruch

- pokój Nr 102; tel. 18 354-31-65 wew. 101

boruchm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy Unii Europejskiej;

Bogusz Sylwia

- pokój Nr 102; tel. 18 354-31-65 wew. 102

boguszs@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

Lucyna Pater

- pokój Nr 3; tel. 18 354-30-39 wew. 303

paterl@luzna.pl

Sprawy wojskowe, obrony cywilnej, obronne i zarządzania kryzysowego;

Zygmunt Ziobrowski

- pokój Nr 204; tel. 18 354-30-39 wew. 204

ziobrowskiz@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Obsługi komunalnej Gminy

Wiesław Juruś

- pokój Nr 7; tel. 18 354-30-39 wew. 308

jurusw@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Wodno - kanalizacyjnych i obsługi komunalnej Gminy

Małgorzata Cetnarowska

- pokój Nr 7; tel. 18 354-30-39 wew. 307

cetnarowskam@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. cmentarzy komunalnych i planowania przestrzennego

Paweł Hudzik

- pokój Nr 115; tel. 18 354-31-66 wew. 114

hudzikp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. inwestycji,remontów, modernizacji,budowy obiektów gminnych oraz dróg i mostów;

Józef Górski

- pokój Nr 115; tel. 18 354-31-66 wew. 115

gorskij@luzna.pl

Stanowisko pracy ds.ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku

Joanna Drożdż

- pokój Nr 4; tel. 18 354-31-66 wew. 304

drozdzj@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Krystyna Świniarska

 

- pokój Nr 107, tel. 18 354-31-65 wew. 107

swiniarskak@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Paulina Mól

 

- pokój Nr 108, tel. 18 354-31-65 wew. 108

molp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Iwona Wiktorek

- pokój Nr 107, tel. 18 354-31-65 wew. 107

wiktoreki@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Wresiło Dawid

- pokój Nr 12, tel. 18 354-31-65 wew. 312

wresilod@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, zaświadczeń;

Barbara Ziobrowska

- pokój Nr 11, tel. 18 354-31-66 wew. 311

ziobrowskab@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, zaświadczeń;

Maria Żarnowska-Tokarska

pokój Nr 11, tel. 18 354-31-66 wew. 313

zarnowskam@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. kadr, rolnictwa, i BHP;

--

- pokój Nr 4; tel. 18 354-31-65 wew. 304

 

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Informatyk;

Grzegorz Wałęga

- pokój Nr 204; tel. 18 354-30-39 wew. 204

walegag@luzna.pl

Radca prawny (w środy);

Izabela Piotrowska - Mruk