Ostrzeżenie meteorologiczne 43/2018 - Intensywne opady deszczu, Burze

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami miarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h.

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej przekazuje komunikat ostrzegawczy przesłany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/2,   Burze/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:00 dnia 16.05.2018 do godz. 23:00 dnia 17.05.2018

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami miarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

Intensywne opady deszczu: 90%

Burze: 80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Alina Jasek-Kamińska

Godzina i data wydania

godz. 17:13 dnia 15.05.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 malopolskie od 11:00/16.05 do 23:00/17.05.2018 opady od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 malopolskie od 11:00/16.05 do 23:00/17.05.2018 porywy 75 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie, a także w podległych Wam zakładach pracy.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej.

 

Tel.:  (18) 354 30 39,

fax.:  (18) 354 30 39,

gmina@luzna.pl

 

po godz. pracy Urzędu Gminy Łużna – PSP Gorlice

tel.  18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 


 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 43

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:15 dnia 17.05.2018 do godz. 05:00 dnia 18.05.2018

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym Prognozowana jeszcze wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia i obniżenia stopnia

Dyżurny synoptyk

Krzysztof Jania

Godzina i data wydania

godz. 07:01 dnia 17.05.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 07:15/17.05 do 05:00/18.05.2018 opady od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.