OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 45

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej przekazuje komunikat ostrzegawczy przesłany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach.

WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 45 o godz. 07:24 dnia 01.08.2018

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/2

Obszar

powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański

Ważność (cz. urz.)

od godz. 13:30 dnia 01.08.2018 do godz. 21:30 dnia 01.08.2018

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów  miejscami od 25 mm do 40 mm,                   a porywy wiatru do 70 km/h.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie       (6 powiatów) od 13:30/01.08 do 21:30/01.08.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

powiaty: gorlicki, myślenicki, oświęcimski, wadowicki

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:30 dnia 01.08.2018 do godz. 21:30 dnia 01.08.2018

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie                       (4 powiaty) od 12:30/01.08 do 21:30/01.08.2018 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, myślenicki, oświęcimski                        i wadowicki.

RSO

Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Dyżurny synoptyk

Iwona Lelątko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie  w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie, a także w podległych Wam zakładach pracy.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej.

Tel.:  (18) 354 30 39,

fax.:  (18) 354 30 39,

gmina@luzna.pl

po godz. pracy Urzędu Gminy Łużna – PSP Gorlice

tel.  18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl