Ostrzeżenie meteorologiczne - Intensywne opady deszczu

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 50 mm do 90 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej przekazuje komunikat ostrzegawczy przesłany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach.

 

 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90
 • Zjawisko/stopień zagrożenia
 • Intensywne opady deszczu z burzami/2
 • Obszar
 • powiaty: bocheński(27), brzeski(26), chrzanowski(26) gorlicki(39), krakowski(26), Kraków(26), miechowski(28), myślenicki(38), olkuski(27), oświęcimski(27), proszowicki(27), tarnowski(30), Tarnów(27), wadowicki(32), wielicki(28)
 • Ważność
 •  od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019
 • Prawdopodobieństwo
 • 85,00%
 • Przebieg
 • Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 50 mm do 90 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h
 • SMS
 • IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 małopolskie (15 powiatów) od 10:00/22.05 do 18:00/23.05.2019 90 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski,Tarnów, wadowicki i wielicki
 • RSO
 • Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.
 • Uwagi
 • Brak.
 • Dyżurny synoptyk
 • IMGW-PIB
 • Krzysztof Jania
 •  
 • Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
  w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie, a także w podległych Wam zakładach pracy.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej.

Tel.:  (18) 354 30 39,

fax.:  (18) 354 30 39,

gmina@luzna.pl

po godz. pracy Urzędu Gminy Łużna – PSP Gorlice

tel.  18 354 93 10

Pole tekstowe: Dyżurny Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego
 Zygmunt Ziobrowski


          /-/ Zygmunt Ziobrowski
fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl

 


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej przekazuje komunikat ostrzegawczy przesłany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach.

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 0:1

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ALARMOWYCH/3

Obszar

Zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

godz. 10:21; 22.05.2019

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) od12:00/22.05.do12:00/24.05.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie, a także w podległych Wam zakładach pracy.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej.

Tel.:  (18) 354 30 39,

fax.:  (18) 354 30 39,

gmina@luzna.pl

po godz. pracy Urzędu Gminy Łużna – PSP Gorlice

tel.  18 354 93 10

Pole tekstowe: Dyżurny Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego
 Zygmunt Ziobrowski


          /-/ Zygmunt Ziobrowski
fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl