Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Gorlickiego

Urząd Gminy w Łużnej informuje mieszkańców Gminy Łużna o wprowadzonym pogotowiu przeciwpowodziowym na terenie całego Powiatu Gorlickiego przez Starostę Gorlickiego z dniem 23.05.2019r. o godz. 8.00.

 

w związku z intensywnymi opadami deszczu, wzrostu stanu wód oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Ropa i Biała Tarnowska. Poinformowano jednostki OSP o zaistniałej sytuacji i podjęciu działań monitorujących sytuację na terenie Gminy Łużna.


ZAŁĄCZNIK:

  1. Zarządzenie Starosty Gorlickiego.