Ostrzeżenie meteorologiczne Burze z gradem/2

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami do 100 km/h., lokalnie 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej przekazuje komunikat ostrzegawczy przesłany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach.

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/2

Obszar

Powiaty: gorlicki (54)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 19:00 dnia 01.07.2019 do godz. 6:00 dnia 02.07.2019

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami do 100 km/h., lokalnie 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (1 powiat) od 19:00/01.07 do 6:00/02.07.2019 deszcz do 40mm, porywy 115km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki

.RSO

Woj. małopolskie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.

Uwagi

Istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie, a także w podległych Wam zakładach pracy.

            O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej.

Tel.:  (18) 354 30 39,

fax.:  (18) 354 30 39,

gmina@luzna.pl

po godz. pracy Urzędu Gminy Łużna – PSP Gorlice

tel.  18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

e-mail:pskgorlice@straz.krakow.pl