Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady śniegu

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 25 cm.

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 29 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(14), limanowski(14), myślenicki(12), nowosądecki(16), nowotarski(17), Nowy Sącz(14), suski(14), wadowicki (11)

Ważność

 od godz. 16:00 dnia 04.02.2020 do godz. 10:00 dnia 05.02.2020

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 25 cm.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (8 powiatów) od 16:00/04.02 do 10:00/05.02.2020 przyrost pokrywy  25 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i wadowicki.

RSO

Woj. małopolskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu

Uwagi

Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(13)

Ważność

 od godz. 08:01 dnia 04.02.2020 do godz. 20:00 dnia 04.02.2020

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia -  miejscami od 20 mm do 35 mm.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 małopolskie (1 powiat) od 08:01/04.02 do 20:00/04.02.2020 20 mm do 35 mm Dotyczy powiatów: gorlicki.

RSO

Woj. małopolskie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu.

Uwagi

Zmiana dotyczy skrócenia okresu ważności i przebiegu zjawiska

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: gorlicki(15)

Ważność

od godz. 20:00 dnia 04.02.2020 do godz. 10:00 dnia 05.02.2020

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane prze północno-zachodni   i północny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h oraz okresami opady śniegu.

SMS

 IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEĆ ŚNIEŻNA/1 małopolskie (1 powiat) od 20:00/04.02 do 10:00/05.02.2020 wiatr 35 km/h, porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki.

RSO

Woj. małopolskie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o zawiejach i zamieciach śnieżnych

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Krzysztof Jania

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.