Informacje dla właścicieli

Informacje ogólne

Właściciele nieruchomości zamieszkałych odpady zmieszane i segregowane gromadzą w workach. Odpady odbierane są z poboczy wyznaczonych dróg.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) odpady zmieszane i segregowane gromadzą w workach, pojemnikach lub kontenerach. Odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio z nieruchomości, po wcześniejszym zgłoszeniu do odbioru w Urzędzie Gminy Łużna, tel. 18 354 39 22, e-mail: drozdzj@luzna.pl

Odpady zmieszane odbierane są dwa razy w miesiącu. Odpady segregowane odbierane są co miesiąc.

Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje, itp.), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe odbierane są dwa razy w roku z poboczy dróg. Trasy przejazdu oraz terminy odbioru zostaną podane na stronie internetowej Gminy Łużna.


Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna świadczy firma:
SUEZ Małopolska Sp. z o. o.
Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz
 
Odpady zmieszane, papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane odbierane z terenu Gminy Łużna przekazywane są do firmy:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z  o. o.
Oddział w Gorlicach
ul. Przemysłowa 7
38-300 Gorlice

 

Szkło odbierane z terenu Gminy Łużna przekazywane jest do firmy:
SUEZ Małopolska Sp. z o. o.
Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz

Tworzywa sztuczne i metal - worek żółty

Wrzucamy:
- plastikowe butelki po napojach;
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, płynach do mysia naczyń);
- plastikowe zakrętki;
- reklamówki, folie opakowaniowe, worki plastikowe;
- naczynia jednorazowe;
- opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po napojach, konserwach);
- zakrętki metalowe;
- drobne metale;
Nie wrzucamy:
- opakowania po smarach, olejach;
- opakowania po środkach ochrony roślin;
- opakowania po rozpuszczalnikach, klejach;
- strzykawki;
- rury PCV;
- styropian;
- pojemniki metalowe po farbach i lakierach;
- zużyte baterie i akumulatory;
- opakowania po dezodorantach i innych kosmetykach w aerozolu;

Szkło – worek zielony

Wrzucamy:
- szklane butelki po sokach, napojach, alkoholach;
- słoiki;
- szklane opakowania po kosmetykach;
Nie wrzucamy:
- szyby okienne i samochodowe;
- lustra, witraże;
- porcelana, ceramika;
- żarówki, świetlówki;
- płytki ceramiczne;
- termometry;
- wyroby ze szkła kryształowego;
- naczynia żaroodporne;

Papier – worek niebieski

Wrzucamy:
- książki, zeszyty, gazety;
- opakowania papierowe;
- kartony, tektura;
- katalogi, foldery;
Nie wrzucamy:
- worki po nawozach, cemencie;
- tapety;
- papier z domieszką tworzyw sztucznych;
- papier tłusty i zabrudzony;
- kalka;