Aktualności

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

W związku z planowanym pozyskaniem środków na dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag zwracamy się z prośbą o dostarczenie do Urzędu Gminy Łużna wypełnionych informacji dotyczących w/w odpadów, które będą znajdować się w Państwa gospodarstwach do końca 2019 r.

"Etno Dożynki" - Tradycja Święta Plonów – nasza pamięć i tożsamość”

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej realizował w okresie od 10.06.2019 do 20.10.2019 r. projekt pn. Tradycja Święta Plonów – nasza pamięć i tożsamość” mający na celu utrwalenie i upowszechnienie tradycji święta dożynek regionu Gminy Łużna, propagowanie postaw opartych na poczuciu własnej tożsamości kulturowej, a także wyrównywanie szans w dostępnie do kultury. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty wykonywania wieńców dożynkowych, naukę grania łużańskich melodii ludowych na tradycyjnych instrumentach takich jak skrzypce, basy, trąbka i klarnet. W tym celu zebrano od starszych mieszkańców Łużnej dawne melodie ludowe, a następnie zostały one zapisane w prostym układzie na kapelę ludową. Powstała także publikacja zawierająca kilkadziesiąt najpopularniejszych melodii do tańców pogórzańskich, wydana w ilości 100 szt.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w dziedzinie piłki noznej dla dzieci i młodzieży".

Wypłata środków pieniężnych dla rolników

Wypłata środków pieniężnych dla rolników

Urząd Gminy Łużna informuje, że w dniu 11.10.20149r. dokonana została wypłata środków części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej na konta bankowe wnioskodawców.

Internet i komputery jeszcze porzez rok

Internet i komputery jeszcze porzez rok

Informacja o realizacji projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – rozeznanie potrzeb w Gminie Łużna

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – rozeznanie potrzeb w Gminie Łużna

Gmina Łużna zamierza aplikować w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Łużna do dnia 17 października 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej mogą zgłaszać zainteresowanie udziałem w programie.

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski