Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna"

Wójt Gminy Łużna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku "

Scena w GOK Łużna w nowej odsłonie

Scena w GOK Łużna w nowej odsłonie

Zakończony został remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej

XLVI Sesja Rady Gminy Łużna - 22 listopad 2021 - transmisja online

XLVI Sesja Rady Gminy Łużna - 22 listopad 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 22 listopada 2021 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

Nowy PSZOK ułatwi odbiór odpadów od mieszkańców!

Nowy PSZOK ułatwi odbiór odpadów od mieszkańców!

Dobiega końca zadanie pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska” w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamknięcie drogi w Szalowej

Zamknięcie drogi w Szalowej

Starostwo Powiatowe w Gorlicach informuje o zamknięciu drogi w miejscowości Szalowa w dniu 16.11.2021r. (wtorek).

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

Obwieszczenie Wójta Gminy Łużna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna dla nieruchomości położonej we wsi Mszanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

Jak co roku, w listopadzie, organizowany jest w naszym regionie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP). Większość wydarzeń zaplanowano w formule on-line, nie zabraknie jednak również spotkań na żywo oraz w wydaniu hybrydowym. Niezależnie od sposobu przekazu, na pewno nie zabraknie ciekawych warsztatów, seminariów, wykładów czy indywidualnych konsultacji. W ramach inicjatywy zaplanowano niezwykle interesujące i inspirujące wydarzenia, które zostaną zorganizowane we współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami z Małopolski.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Przerwa w działaniu Rejestrów Państwowych

Przerwa w działaniu Rejestrów Państwowych

Urząd Gminy Łużna informuje: od najbliższego poniedziałku 8 listopada można będzie składać w urzędach wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną (odciski palców).

Obwieszaczenie o konsultacjach

Obwieszaczenie o konsultacjach

WÓJT GMINY ŁUŻNA serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. małopolskim!

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. małopolskim!

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00.

Przeglądy kominiarskie w Łużnej 3 - 5 listopad

Przeglądy kominiarskie w Łużnej 3 - 5 listopad

Zakład Kominiarski "Eryk" - Robert Kiełbasa informuje, że w dniach od 3 - 5 listopada na terenie miejscowości Łużna będą odbywać się przeglądy kominiarskie realizowane przez kominiarzy firmy.

„Agroenergia” - spotkanie online w WFOŚiGW

„Agroenergia” - spotkanie online w WFOŚiGW

W imieniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Józefa Gawrona serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym Programu Priorytetowego „Agroenergia”, którego prelegentami będą pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych oraz Zespołu Dotacji WFOŚiGW w Krakowie. Spotkanie w formie on-line odbędzie się dnia 4 listopada 2021 r. o godzinie 11:00.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski