Aktualności

Akcja Porządek - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Akcja Porządek - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że „Akcja Porządek” – zbiórka odpadów wielkogabarytowych i wielomateriałowych, (sprzęt RTV i AGD, opony, metal, meble, odpady niebezpieczne) odbędzie się w dniach:

INFORMACJA DOTYCZĄCA GMINNEJ  EWIDENCJI ZABYTKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej, precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz. 2067/. Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Poszukujemy właściciela dla pieska

Poszukujemy właściciela dla pieska

Suczka (w wieku ok. 1,5 roku) została wyłapana w Biesnej. Osoba chętna do podjęcia się opieki proszona jest o kontakt z Lecznicą Zwierząt w Gorlicach,

Dni otwarte RZGW Kraków

Dni otwarte RZGW Kraków

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych. W każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00, nasi pracownicy będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną - odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

Szkolenia -

Szkolenia - "Chronię karpacką przestrzeń"

Karpacki uniwersytet kształtowania przestrzeni zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia.

Nowy e-Dowód

Nowy e-Dowód

Od marca 2018 zmienił się Dowód Osobisty - teraz posiada warstwę elektroniczną.

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski