Aktualności

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zapraszamy mieszkańców Gminy Łużna do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach projektu „E – Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców Miasta Gorlice” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt Sprawne Urzędy Małopolski

Projekt Sprawne Urzędy Małopolski

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich (Gołcza, Charsznica, Pałecznica, Kłaj, Rzezawa, Nowy Wiśnicz, Niedźwiedź, Łużna, Drwinia). W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

INFORMACJA DOT. USUWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, DO KTÓRYCH PODŁĄCZONE SĄ BUDYNKI MIESZKALNE W GMINIE ŁUŻNA

INFORMACJA DOT. USUWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, DO KTÓRYCH PODŁĄCZONE SĄ BUDYNKI MIESZKALNE W GMINIE ŁUŻNA

Urząd Gminy Łużna zwraca się do mieszkańców z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków poprzez podmioty do tego uprawnione.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie lokalnej tożsamości poprzez prowadzenie nauki gry na instrumentach ludowych, zakup tradycyjnych strojów ludowych i instrumentów muzycznych.”

Protokół zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu.

Protokół zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu.

Protokół dotyczący zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie; "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez dofinansowanie prowadzenia szkolenia sportowego i działalności wychowawczej, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz uczestniczenie w zawodach"

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski