Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wójt Gminy Łużna przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2019 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne - Intensywne opady śniegu

Ostrzeżenie meteorologiczne - Intensywne opady śniegu

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łużnej przekazuje komunikat ostrzegawczy przesłany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach.

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”

Wnioski na rozliczenie dotacji do piecy

Wnioski na rozliczenie dotacji do piecy

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Łużna w dniu 26 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XLIV/362/18 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej

Konkurs projektów na sprzyjanie rozwojowi sportu na obszarze Gminy Łużna w 2019 roku

Konkurs projektów na sprzyjanie rozwojowi sportu na obszarze Gminy Łużna w 2019 roku

Wójt Gminy Łużna ogłasza konkurs projektów na wsparcie finansowe z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w dyscyplinie sportu; piłka nożna, podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa realizowanych na obszarze Gminy Łużna w 2019 roku.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w ramach programu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w ramach programu "Lokalny Animator Sportu".

Wójt Gminy Łużna ogłasza konkurs na Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski