Aktualności

ŻŁOBEK  „ZAKĄTEK MALUCHA” - Już działa

ŻŁOBEK „ZAKĄTEK MALUCHA” - Już działa

Pierwsza tego typu placówka w naszym powiecie – wiejski Żłobek „Zakątek Malucha” w Łużnej ruszył już pełną parą. To właśnie tutaj dziesięcioro, a docelowo aż szesnaścioro maluchów z Gminy Łużna będzie mogło bezpiecznie bawić się i spędzać czas pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Zyskaj niemal 7 tysięcy złotych na szkolenie!

Zyskaj niemal 7 tysięcy złotych na szkolenie!

Specjalnie z myślą o osobach pracujących, przy współpracy z Urzędem Gminy Łużna, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie przygotował dwie możliwości dofinansowania szkoleń: językowych, komputerowych, prawa jazdy lub innych zawodowych. Możesz otrzymać nawet 87% dofinansowania w formie bonów szkoleniowych. A wszystko to dzięki projektom realizowanym przez WUP: „Kierunek Kariera (KK)” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa (KKZ)”.

Przypomnienie - IV rata podatku

Przypomnienie - IV rata podatku

Sołtys Sołectwa Łużna przypomina o terminie płatności IV raty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - płatność przypada od. 01-11-2019r. do 15-11-2019r.

Konsultacje Programu Współpracy

Konsultacje Programu Współpracy

WÓJT GMINY ŁUŻNA serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu

Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej znane z prowadzenia wielu przedsięwzięć mających na celu ochronę i popularyzację tradycji kulturalnych w Łużnej od czerwca br. realizuje projekt pn."Podtrzymywanie tożsamości lokalnej oraz warunków do pracy artystycznej poprzez prowadzenie nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych".

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Protokół z komisji konkursowej dot. zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży; ogłoszonego Zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Łużna z dnia 9 października 2019 roku.

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski