Aktualności

Spotkanie informacyjne w ramach rządowego programu  „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”

Ministerstwo Środowiska serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Łużna na spotkanie informacyjne w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach zadania publicznego.

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach zadania publicznego.

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2018 roku.

Nowe piece muszą być zgodne z Uchwałę Antysmogową

Nowe piece muszą być zgodne z Uchwałę Antysmogową

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2017 r. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacja ta wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.

Zebranie Wiejskie - 16.09.2018r.

Zebranie Wiejskie - 16.09.2018r.

Sołtys Wsi Łużna zaprasza na Zebranie Wiejskie

Informacja dotycząca dofinansowania OZE

Informacja dotycząca dofinansowania OZE

Urząd Gminy Łużna informuje, iż zgodnie z Uchwałą z dnia 31 lipca 2018 r. Nr 1369/18 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 3 dodatkowe projekty w ramach konkursu z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a Uchwałą Nr 1368/18 z 31 lipca 2018 r. dokonał zwiększenia alokacji dla konkursu na łączną kwotę 37.649.565,28 zł.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski