Aktualności

Jeszcze tylko do 30 września możesz się spisać

Jeszcze tylko do 30 września możesz się spisać

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spisać należy się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza internetowego lub telefonicznie. Udział w spisie jest obowiązkowy, natomiast konsekwencją odmowy może być nałożenie kary grzywny.

Praca w WFOŚiGW w Krakowie

Praca w WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: - Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków; - Referent w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Zachęceni sukcesem projektów „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” i „Inkubator Dostępności”, uruchomiliśmy projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naszym celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

Terminy odbioru podatów w Mszance i Woli Łużańkiej

Terminy odbioru podatów w Mszance i Woli Łużańkiej

Sołtysi Mszanki oraz Woli Łużańskiej informują o terminach odbioru podatku:

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 6 września 2021 - transmisja online

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 6 września 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 6 września 2021 roku o godz.15:30 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

Badanie jakości życia w Gminie Łużna.

Badanie jakości życia w Gminie Łużna.

Urząd Gminy Łużna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez wszystkich zainteresowanych.

Wspierając przedsiębiorczość rozwijamy, integrujemy i promujemy Małopolskę

Wspierając przedsiębiorczość rozwijamy, integrujemy i promujemy Małopolskę

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Wspierając przedsiębiorczość rozwijamy, integrujemy i promujemy Małopolskę”

Ostrzeżenie hydrologiczne oraz Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Starosta Gorlicki z dniem 31 sierpnia 2021r. ogłasza na terenie powiatu gorlickiego pogotowie przeciwpowodziowe.

Terminy Zebrań Wiejskich w Sołectwach

Terminy Zebrań Wiejskich w Sołectwach

Sołtysi Sołectw informują o terminach Zebrań Wiejskich:

Zmarł Ś.P. Ks. Bolesław Gnat

Zmarł Ś.P. Ks. Bolesław Gnat

W wieku 87 lat zmarł 26 sierpnia ks. Bolesław Gnat, emerytowany proboszcz w Baranowie Sandomierskim, rezydent w Rzepienniku Strzyżewskim. Przez wiele lat był także rezydentem w parafii w Łużnej.

Zapraszamy na konsultacje z tematyki pozyskiwania środków UE

Zapraszamy na konsultacje z tematyki pozyskiwania środków UE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY ŁUŻNA ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Łużna na indywidualne konsultacje

Łap Skilla - WUP przedłuża rekrutację

Łap Skilla - WUP przedłuża rekrutację

Uwaga ! Uwaga ! Wojewódzki Urząd Pracy przedłuża rekrutację do projektu Łap skilla! Mamy jeszcze wolne miejsca dla osób młodych, pracujących w wieku 18 - 24 lata.

Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Informacja o budowie drogi

Informacja o budowie drogi

Gmina Łużna realizuje następujące inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Programy realizowane przez GOPS Łużna ze środków budżetu państwa

Programy realizowane przez GOPS Łużna ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej realizuje projekty ze środków budżetu państwa, są to: Asystent rodziny; Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej; Dodatki dla pracowników socjalnych; Opieka 75+; Opieka wytchnieniowa; Posiłek w szkole i w domu; Pomoc państwa w zakresie dożywiania; Rozwój pomocy społecznej; Senior+; Wsparcie finansowe GOPS; Wspieraj Seniora. >>>Poczytaj więcej o programach

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski