Aktualności

Informacja dotycząca projektu instalacji OZE

Informacja dotycząca projektu instalacji OZE

Urząd Gminy Łużna informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 wybrał do dofinansowania 4 projekty na kwotę wsparcia 125 971 824,83 zł przy całkowitej wartości projektów na kwotę 235 982 057,91 zł.

Informacja Dyrekcji Lasów Państwowych o opublikowaniu nowego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie.

Informacja Dyrekcji Lasów Państwowych o opublikowaniu nowego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje o projekcie zmian ustawy Prawo Łowieckie.

Upłynął termin płatności II raty ołaty za gospodarowanie odpadami

Upłynął termin płatności II raty ołaty za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy Łużna przypomina, że termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upłynął 15 maja.

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Informacja o wyłożeniu ewidencji cmentarnej cmentarza komunalnego w Woli Łużańskiej.

Informacja o wyłożeniu ewidencji cmentarnej cmentarza komunalnego w Woli Łużańskiej.

Wójt Gminy Łużna informuje że w związku z wprowadzeniem na cmentarzach komunalnych elektronicznego systemu administracji w dniu 4 i 5 lipca będzie na cmentarzu w Wolu Łużańskiej pełnił dyżur pracownik u którego będzie można zapoznać się z ewidencją oraz ją skorygować.

Informacja o zamknięciu przejazdów w miejscowości Mszanka

Informacja o zamknięciu przejazdów w miejscowości Mszanka

PKP Polskie Linie Kolejowe informuje że nastąpi zamknięcie przejazdów Kolejowo - Drogowych w Miejscowości Mszanka.Przejazdy, które nie są drogami publicznymi zostaną zlikwidowane chyba że zgłosi się ich potencjalny przyszły użytkownik 9 osoba lub firma), zdecydowany zawrzeć stosowną umowę na użytkowanie przejazdu jako niepublicznego - kategorii "F"

GALERIAostatnio dodane zdjęcia

WAŻNE INFORMACJE

Dziennik Ustaw Monitor Polski