Znak Dziedzictwa Europejskiego dla cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki szansą dla dalszego rozwoju Gminy Łużna

W dniach 21-23 luty 2016 roku Gmina Łużna gościła ekipę Producentów filmowych z Brukseli w składzie - Luck Dumoulin i Pierre Holland z firmy Mostra S.A. oraz Przedstawicieli Biura Wojewody Małopolskiego – Dyrektor Agaty Wojnowskiej wraz z zespołem.

Ekipa filmowców działa na zlecenie Niezależnej Komisji Ekspertów z Brukseli i zajmuje się promocją wszystkich obiektów na świecie, które uzyskały Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Celem wizyty była produkcja filmu o cmentarzu wojennym nr 123 Łużna-Pustki. Film ten będzie prezentowany podczas ceremonii wręczenia tablicy ze znakiem.

W scenariuszu filmu zaplanowano między innymi filmowanie obiektu – zabytkowego cmentarza na wzgórzu Pustki w Łużnej i miejsc związanych z wydarzeniami I Wojny Światowej, działania edukacyjne z udziałem dzieci i młodzieży oraz elementy rekonstrukcji historycznej. W nagraniu sceny młodzieży zwiedzającej cmentarz, rozprawiającej o historii oraz wzajemnie się komunikującej w górnej części cmentarza, udział wzięła kadra nauczycielska oraz młodzież z Zespołu Szkół w Szalowej i Zespołu Szkół w Łużnej.

Rolę przewodnika historycznego cały czas pełnił p. Edward Mazur – nauczyciel historii i autor historycznych publikacji książkowych Z wielką przyjemnością zwiedzili też teren gminy, zabytkowe kościółki, oraz zapoznali się z historią gminy, miejsc, obiektów.

Filmowanie i fotografowanie elementów wnętrza zabytkowych kościołów - Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Szalowej i Kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Łużnej, było możliwe dzięki uprzejmości Gospodarzy tych Parafii – Księdza Proboszcza dr. Stanisława Kubonia i Mieczysława Górskiego.

Ciekawym wydarzeniem była żywa lekcja historii z udziałem kadry nauczycielskiej i uczniów, która została zorganizowana w Zespole Szkół w Łużnej, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor – Moniki Skrobot. Przy tej okazji ekipa filmowców miała możliwość zapoznana się z Izbą Regionalną, biblioteką, fotografiami i pracami uczniów dotyczącymi obchodów 100 lecia I Wojny Światowej.

Ekipa producentów po zapoznaniu się z materiałami multimedialnymi i nagraniami solistów Chóru Cantabile z Łużnej, widziała konieczność wystąpienia solistów „na żywo”, w celu nagrania materiałów do filmu.

Koncert odbył się w Kościele parafialnym w Łużnej, dzięki szybkiej mobilizacji i uprzejmości Dyrygenta - Jana Wypaska i wszystkich Solistów. Goście i uczestnicy wydarzenia byli zachwyceni tak wspaniałym wystąpieniem. Serdecznie dziękujemy za podjęty trud, zaangażowanie i jesteśmy przekonani, że dźwięk pojawi się w filmie. Wszystkim, którzy włączyli się w działania i wzięli udział w produkcji filmu, gorąco dziękujemy.

Jest to kolejny przykład pięknych postaw patriotycznych i udziału mieszkańców w działaniach promujących gminę. Wszyscy chcemy chwalić się naszym pięknym zakątkiem i jeszcze bardziej zwiększyć jego atrakcyjność.

 

Wręczenie tablicy w Brukseli już niebawem …

13 kwietnia 2016 roku odbędzie się uroczyste wręczenie tablicy Znak Dziedzictwa Europejskiego nadanej cmentarzowi wojennemu nr 123 Łużna-Pustki. Ceremonia będzie miała miejsce w Bibliotece Solvay, 137 Rue Belliard, w Parc Léopold w Brukseli. W ceremonii udział weźmie m.in. europejski komisarz odpowiedzialny za kulturę, politycy z całej Europy, eksperci, przedstawiciele i delegacje państw, których obiektom zostało przyznane to prestiżowe wyróżnienie.

Warto wiedzieć, że zabytkowy cmentarz, znajdujący się na wzgórzu Pustki w Łużnej, jako reprezentant całego systemu Cmentarzy Wojennych z Okresu I Wojny Światowej, w dniu 2 grudnia 2015 roku został nominowany do Znaku Dziedzictwa Europejskiego, przez Europejski Panel Niezależnych Ekspertów.

Obiekt ten znalazł się wśród dziewięciu laureatów Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Obecnie w Polsce znajdują się już 3 obiekty, które posiadają ZDE to jest Unia Lubelska, Historyczna Stocznia Gdańska i Konstytucja 3 Maja, co czyni Polskę liderem wśród państwa Unii Europejskiej w tym względzie z uwagi na fakt, iż na całym świecie jest 29 wyróżnionych obiektów. Zabytkowy cmentarz był jednym z dwóch pretendentów zarekomendowanych do Komisji Europejskiej.

Znak Dziedzictwa Europejskiego wyróżnia obiekty mające szczególne znaczenie dla historii, kultury i integracji europejskiej. Należy podkreślić, że wyróżnienie cmentarza wojennego wśród dziewięciu innych obiektów historycznych znajdujących się w państwach takich jak Chorwacja, Republika Czeska, Portugalia, Austria, Estonia, Węgry, Belgia, Francja ma ogromną wymowę. Zabytkowy obiekt będzie nie tylko podkreślał znaczenie historii i miejsca dla całej Europy, ale przyczyni się do rozpowszechnienia w Polsce i Europie informacji o całym zespole wojennych nekropolii z okresu I Wojny Światowej, oraz o europejskich wartościach jakie sobą przedstawiają.

Cmentarz stanowi wielonarodowe dziedzictwo kulturowe, unikatowe na skalę europejską, które promuje wartości takie jak godność ludzka, równość i braterstwo różnych ludzi różnych narodów, pojednanie i pokój. Stanowi też wymiar duchowy, religijny, naukowy, artystyczny. Jest miejscem pamięci historycznej, kształtowania świadomości obywateli, edukacji historycznej, przyjaźni i pokoju dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. To także miejsce integracji społeczeństw wielu narodów i ludzi o różnym doświadczeniu historycznym.

Zabytkowy cmentarz jest często odwiedzany przez turystów krajowych i zagranicznych, którzy podążają szlakami I wojny światowej. Odwiedzają nas liczne grupy Pielgrzymów, turystów, młodzieży, odbywają się Międzynarodowe Zloty Młodzieży, Obozy Wojskowe z udziałem przedstawicieli Niemiec, Węgier i Polski. Obiekt odwiedza około 5 tys. osób rocznie, a po otrzymaniu plakiety w Brukseli, szacujemy około 25 tys. osób. Przyznany tytuł daje prestiż i szansę na dalszy wielokierunkowy rozwój gminy, ale i zobowiązuje.

Przede wszystkim czyni gminę strategicznym miejscem Małopolski. Przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy, ale i też regionu Małopolska m.in. poprzez rozwój turystyki kulturowej , w tym historycznej.

Stawia też gminę w wymiarze międzynarodowym, dzięki czemu upatrujemy szans na współprace międzynarodową z obecnymi Partnerami zagranicznymi jak i nowymi. Wzmocni się pozycja Gminy Łużna jako wyjątkowego zakątka.

 


Zobacz także:


 


 


 


GALERIA ZDJĘĆ: