Uroczyste przekazanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa jakie miały miejsce w Brukseli w dniach 12-15 kwietnia 2016r. nastąpiło uroczyste wręczenie plakiety Znak Dziedzictwa Europejskiego dla Cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki, którą otrzymał Wojewoda Małopolski - Józef Pilch i Wójt Gminy Łużna - Kazimierz Krok.

 

Ten historyczny, niepowtarzalny i wyjątkowy moment miał miejsce 13 kwietnia 2016r. w Bibliotece Solvay w Brukseli, z udziałem między innymi Przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Polityków z całej Europy, Zespołu Ekspertów rekomendujących obiekty do otrzymania znaku, Reprezentantów obiektów i miejsc które otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego, a także osobistości i autorytetów z dziedziny kultury z Polski i zagranicy.

 

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się wiele prezentacji, panelów dyskusyjnych, wystąpień oraz wywiadów. Wydarzenie to pozwoliło nie tylko na zaprezentowanie obiektu, gminy, powiatu czy województwa, ale dało możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji i osobami z Europy, związanymi z dziedziną dotyczącą dziedzictwa kulturowego, z przedstawicielami obiektów które otrzymały Znak.

 

Było to czas licznych spotkań i rozmów o planach rozwojowych, promocji obiektu, współpracy międzynarodowej. Należy wspomnieć, że zabytkowy cmentarz znalazł się wśród dziewięciu laureatów Znaku Dziedzictwa Europejskiego znajdujących się w państwach takich jak Chorwacja, Republika Czeska, Portugalia, Austria, Estonia, Węgry, Belgia, Francja. Obecnie w Polsce znajdują się tylko trzy obiekty, które posiadają ZDE to jest Unia Lubelska, Historyczna Stocznia Gdańska i Konstytucja 3 Maja.

 

Składamy gorące podziękowania Komisji Europejskiej Komisji Europejskiej za przyznany Znak, Panelowi Niezależnych Ekspertów za wybór obiektu i zarekomendowanie obiektu, Organizatorom Europejskich Dni Dziedzictwa, Komisji która dokonała selekcji na szczeblu krajowym, Przedstawicielom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz osobom związanym ze światem kultury, za zaangażowanie i wkład pracy, oraz koordynację działań na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego dla Cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki.

 


GALERIA: