8 Pogórzańskie Gody za nami

W dniach 17 – 17 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbył się VIII Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  . O najwyższe trofeum konkursu, „Złotą różdżkę” rywalizowało się 9 najlepszych grup z terenu województwa małopolskiego, wyłonionych w trwających od lutego eliminacjach.

Wystąpili:

Zespół Regionalny BISKUPIANIE z Biskupic Helsztyńskich z widowiskiem pt. „JAK MY STASKA KRZCILI A KOWOLE W KARCMIE SIE BAWILI”

Zespół Regionalny KORONKA z Bobowej z widowiskiem pt.„ZNACHORKA”

Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Marcinkowic , z widowiskiem pt. „ DO ŚLUBU”

Zespół Regionalny WATRA z czarnego Dunajca z widowiskiem PT. „TŁUCYNIE LNU”

Zespół Regionalny HAJDUKI z Łapsz Wyżnych, przedstawił widowisko pt. „JAK TO SIE RYFTUWAŁO, KIET DIYFCE PRZED OŁTORZ SIE BRAŁO”

Zespół Regionalny SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca , z widowiskiem pt. „PO WESELU”

Zespół Koła Gospodyń Wiejskich ze Sromowców Niżnych , z widowiskiem pt. „ NAMÓWINY”

Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki , z widowiskiem pt. „WESELE” /

Poza konkursem, na łużańskiej scenie zaprezentował się reprezentant gospodarzy „Pogórzańskich Godów”, Zespół Regionalny „Spod Pustek” , z wiązanką tańców łużańskich.

 

 

PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej

8. Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY,

który odbył się w dniach 16 - 17 kwietnia 2016 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog)

Henryk Kuś (choreograf)

Stanisław Węglarz (etnolog)

Benedykt Kafel (etnograf) - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

 

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 widowisk zaprezentowanych przez 7 zespołów regionalnych i 2 grupy obrzędowe z 5 powiatów województwa małopolskiego, w tym: 3 z powiatu nowotarskiego, po 2 z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego oraz p 1 z powiatu tarnowskiego i gorlickiego postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

W KATEGORII ZESPOŁÓW REGIONALNYCH

 

Główne trofeum w postaci Złotej Różdżki i nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł otrzymuje Zespół Regionalny PODEGRODZIE z Podegrodzia za program HARMIDERZ WIOZOWINAMI.

 

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1 600,00 zł otrzymuje Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki za program WESELE.

 

Trzy równorzędne drugie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1 200,00 zł każda otrzymują:

 

- Zespół Regionalny BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich za program JAK MY STASKA KRZCILI
A KOWOLE W KARCMIE SIE BAWILI

- Zespół Regionalny HAJDUKI z Łapsz Wyżnych za program JAK TO SIE RYFTUWAŁO KIET DZIYWCE PRZED OŁTORZ SIE BRAŁO

- Zespół Regionalny KORONKA z Bobowej za program ZNACHORKA.

 

Dwa równorzędne trzecie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1 000,00 zł każda otrzymują:

 

- Zespół Regionalny WATRA z Czarnego Dunajca za program TŁUCENIE LNU

- Zespół Regionalny SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca za program PO WESELU.

 

W KATEGORII GRUP OBRZĘDOWYCH

 

Główne trofeum w postaci Złotej Różdżki i nagrodę pieniężną w wysokości 1 600,00 zł otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Niżnych za program NOMÓWINY.

 

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1 200,00 zł otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich
z Marcinkowic
za program DO ŚLUBU.

 

Fundatorami nagród pieniężnych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
(w kwocie 12 000,00 zł).

Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie oraz gościnnie otrzymują upominki ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Urząd Gminy w Łużnej.

 

Na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja Artystyczna kwalifikuje:

 

Koło Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Niżnych z programem NOMÓWINY oraz Zespół Regionalny KORONKA z Bobowej z programem ZNACHORKA.

 

Cieszymy się, że w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki poziom konkursu i to zarówno pod względem merytorycznym jak i artystycznym. Dobrze, że zwyczaje i obrzędy znajdują się w centrum zainteresowania organizatorów, ponieważ stanowią one fundament tradycyjnej kultury. Prosimy instruktorów i kierowników o zwrócenie baczniejszej uwagi na proporcje przedstawianych programów tak, by obrzęd i zwyczaj stanowiły główny ich wątek oraz na scenografię i reżyserię.

 

Komisja wyraża słowa uznania organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Dyrektorem Panem Antonim Malczakiem, Zastępcą Dyrektora Panią Małgorzatą Kalarus, oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łużnej, kierowanemu przez Dyrektora Pana Henryka Waląga za kontynuację przeglądu.

Dziękujemy za gościnne występy na POGÓRZAŃSKICH GODACH Zespołowi Regionalnemu SPOD PUSTEK z Łużnej a Panu Bogdanowi Krokowi – konferansjerowi przeglądu za prezentacje uczestników i miłe prowadzenie imprezy.

Dziękujemy firmie gastronomicznej Pani Ewy Stępień z Łużnej za przygotowanie smacznego cateringu oraz sponsorowi – firmie WYSOWIANKA UZDROWISKO S.A. za wodę mineralną dla uczestników POGÓRZAŃSKICH GODÓW.

 

Patronami medialnymi byli: RDN Małopolska, Radio ZŁOTE PRZEBOJE, Trendy Radio, Gazeta Krakowska, Gorlice TV, oraz portale internetowe: www.lużna24, www.bobowa24.

 

Impreza przebiegała pod honorowym patronatem starosty powiatu gorlickiego Pana Karola Górskiego.